ទឹកចិត្តប្អូនប្រុស – The Love From My Brother (ភាពយន្តជីវិត)-(Life Film)-[Sastra Film]

យ៉ាងណាត្រូវរឹងមាំអោយបាន ជាប្អូនពេលឃើញបងលំបាកម៉េចអាចដាច់ចិត្តទៅចោលបានទៅ #ទឹកចិត្តប្អូនប្រុស ភាពយន្តជីវិតថ្មី ដែលជាសមិទ្ធផលរបស់អ្នកដឹកនាំរឿង សង្សារកូនពៅ ប៊ុន ចាន់ទី ក៏ជាទឹកដៃនិពន្ធអ្នកនិពន្ធរឿង ឪពុកម្ដាយក្មេក ឡុង ចន្ទមេសា មានផ្សាយជូនទស្សនានៅលើទូរទស្សន៍ #បាយ័ន និង Lived ផ្ទាល់នៅលើ Facebook និង Youtube #SastraFilm #វេលាម៉ោង៨ #យប់ Director: Bun Chanty Writer: Long Chanmesa Camera: Sok Dara, Chea Sokpheaktra, Piseth Casts: Sreyneng, Thavy, Ravy, Mum,…

ទឹកចិត្តប្អូនប្រុស - The Love From My Brother (ភាពយន្តជីវិត)-(Life Film)-[Sastra Film]

Source

0
(0)

យ៉ាងណាត្រូវរឹងមាំអោយបាន ជាប្អូនពេលឃើញបងលំបាកម៉េចអាចដាច់ចិត្តទៅចោលបានទៅ

#ទឹកចិត្តប្អូនប្រុស ភាពយន្តជីវិតថ្មី ដែលជាសមិទ្ធផលរបស់អ្នកដឹកនាំរឿង សង្សារកូនពៅ ប៊ុន ចាន់ទី ក៏ជាទឹកដៃនិពន្ធអ្នកនិពន្ធរឿង ឪពុកម្ដាយក្មេក ឡុង ចន្ទមេសា មានផ្សាយជូនទស្សនានៅលើទូរទស្សន៍ #បាយ័ន និង Lived ផ្ទាល់នៅលើ Facebook និង Youtube #SastraFilm #វេលាម៉ោង៨ #យប់

Director: Bun Chanty
Writer: Long Chanmesa
Camera: Sok Dara, Chea Sokpheaktra, Piseth
Casts: Sreyneng, Thavy, Ravy, Mum, Pouy, Narong, Ramdol, Tiin Tiin, Souy Souy …

Ⓒ ផលិត និងរក្សាសិទ្ធិដោយ Sastra Film

#ទឹកចិត្តប្អូនប្រុស #ផលិតកម្មសាស្រ្តា #ភាពយន្តជីវិត #ទី៩៤ #Sastrafilm #LifeFilm #bayontv #khmerfilm #lifefilm2021 #Khmermovie #KhmerMovie #Shortfilm #EducationalFilm #រឿងខ្មែរ #រឿងល្អមើល #រឿងអប់រំ #TvLifeFilm #FacebookLifeFilm #YoutubeLifeFilm

Admin N

0 / 5. 0

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *